* Added below to enable Google Analytics and Mobile Recommendations * Added above to enable Google Analytics
 
 
Welsh Congregation of New York City
Welsh Congregation’s Summer Picnic Print E-mail
It’s time for the Welsh Congregation’s third annual summer picnic
in Strawberry Fields, Central Park.
Saturday 9th July from 12 noon to 2pm. (No rain date). 
 
It'll be potluck so bring food and drink...and friends
 
As with the previous two years we hope to have some fine acoustic music on guitars or whatever instruments people bring.
We will be at Strawberry Fields (enter Central Park at W 72nd St) just North of the Imagine mosaic.
Look out for the red, green and white balloons.
 
4thJuly2014 107 SM
 
(Call PhoneNumber on the day if you have trouble finding us).
 
Croeso! Print E-mail

Dewch i ymuno a ni, Eglwys y Cymry Efrog Newydd, ac estynwn gwahoddiad cynnes a chatrefol i’r Cymry a phawb sydd a diddordeb yn ein gwlad ac yn ein ddiwylliant. Unwaith pob mis cynhelir cyfarfod yn Eglwys RUTGERS, ar orllewin Manhattan i addoli, i ganu ac i gysylltu.

Mae ein hoedfaon yn dwyiethog peidiwch ag ofni os nad yw eich Cymraeg yn berfaith.

Arweinir y gwasanaeth gan ein bugail doniol Dr Philip Newell sy’n pregethu yn Seisnig. Darllenir o’r ysgrythur gan siaradwyr Cymraeg. Rydym yn dra ddiolchgar i gael Mary Nelson, un o gerddorwyr mwya telentog y ddinas fel Arweinydd y Gan.

Heblaw oedfaon misol, rydym yn cynnal oedfaon arbennig ar gyfer y Nadolig, Dydd Gwyl Dewi gyda cinio arbennig o oen wedi rostio a cennin; hefyd Cymanfa Ganu blynydddol gyda Cor Cymraeg Rehoboth.

Mae Te Bach ar ol pob oedfa - Dewch a fe gewch croeso cynnes a ddiffuant a cyfle i adnabod ein cymdeithas. 

 
Sign up for Email Notices Print E-mail

email

Send your preferred
Contact Address to:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

You'll be informed regularly of upcoming events

 
Colloquial Welsh translation of the Bible Print E-mail

A Bible in colloquial Welsh is newly available. Browse to www.beibl.net to give it a try. 

 
Church Council Members Print E-mail

 

2015-16 Church Council 
Chris Evans, Donald Farrow, Simon Owen-Williams, David Morgan, William Parry, Caroline von Reitzenstein (President)James W. Thomas (Vice President) , Margaret Williamson (Treasurer)

 
Follow us on social media Print E-mail

   FacebookFIcon   twitterlogo Google-plus 

 

 
More Articles...
«StartPrev12NextEnd»

Page 1 of 2
 

 

DetailsBlock

 

MeetOurCongregation120W

 

MeetOurCouncil 

 

MeetOurMusicDirector120W

RutgersChurch120w